dinsdag 25 september 2012

Plaatjes van Maria

Centsprent van na 1850, uitgegeven door Verbeeck in Kevelaar
(Bron: www.hetoudekinderboek.nl)

Derde brief, deel 1

Hooggewaardeerde vriend!

Deze brief dient om je te laten weten waar ik me nu bevind. Ik ben nu sinds een paar dagen in Oisterwijk. Mijn route koos ik over Udenhout, waar je zeer veel grote en mooie bossen aantreft. Er is ook een kasteel en de hervormden hebben er een mooi, zeer keurig koepelkerkje dat recent gebouwd is. Dat is alles wat ik je ervan kan zeggen. Ik bleef er niet, maar wandelde door naar Haaren, waar niets bijzonders te vinden is voor de nieuwsgierige reiziger. Hier dronk ik een borrel en rustte wat uit.

In de herberg waar ik mijn glaasje jenever bestelde, zag ik een afbeelding van het Mariabeeld in Kevelaer, een dorp in Pruisisch Gelderland. Boven die afbeelding las ik de volgende woorden: Consolatrix afflictorum ora pro nobis! [troosteres der zieken, bid voor ons!] En eronder stonden deze vier regeltjes:

Komt pellegrims met vlijt, wilt deeze Maaget eeren!
Zoo hoort zij uw gebed, eer gij zult wederkeeren.
Zij is een Voorspraakres voor ons toch allegaêr;
Daarom bezoekt deez’ plaats, en komt tot Kevelaar!

Wat vind je daar nu van? Overal in de Meierij vind je bij de roomsen afbeeldingen van dit Mariabeeld, of anders wel van de Lieve Vrouw van Handel (met die plaats heb ik je verleden jaar kennis laten maken), met allerlei bijschriften, zelfs godslasterlijke. Gewoonlijk staat erboven Vera effigies matris Jesu [ware afbeelding van de moeder van Jezus]; of ook wel matris Dei [moeder Gods], of vera effigies miraculosae imaginis matris Dei in pago Kevelaar [ware afbeelding van het miraculeuze beeld van de Moeder Gods in Kevelaer].

Ook zie je in iedere roomse woning een zogenaamde huiszegen hangen, dat is een afbeelding van de gekruisigde Christus, waarnaast een in vele opzichten Godonterend gebed te lezen valt. Naar aanleiding hiervan herinner ik me dat ik ooit, toen ik door Pruisisch Gelderland reisde, ergens langs de weg een groot, houten kruis tegenkwam met een beeld eraan. Daaronder las ik deze verzen, die mij beter bevielen dan de regels onder het Mariabeeld:

Dit beeld, o mensch!, dat Gij hier ziet,
Is Jezus Christus zelve niet.
Aanbid daarom geen hout en steen,
Maar Christus, God en Mensch, alleen.

Geen opmerkingen: