dinsdag 2 oktober 2012

Over de waarde van bedevaarten

Een Vughtse groep ter bedevaart naar Kevelaer
(Bron: collectie BHIC, nr. FOTOVU.1212)

Ik moet hier nog aan toevoegen dat iedere roomse Meierijenaar zeker één keer, als hij het ook maar enigszins kan opbrengen, een bedevaart onderneemt naar Handel, en, als hij de kosten kan dragen, vooral naar Kevelaer. Want hoe verder men reist, hoe verdienstelijker dat is, dat spreekt immers voor zich. Net zoals het ene Lieve-Vrouwenbeeld (dat moet je beslist niet uit het oog verliezen) veel ‘miraculeuzer’ (zoals men hier zegt) is dan het andere. Ook is Maria almachtiger op de ene plaats dan op de andere. Dit denkbeeld gaat immers heel goed samen met het idee van de Almacht? Ik dacht altijd dat de Almacht overal hetzelfde zou zijn, maar dat had ik mis: men vertelde mij dat dat helemaal anders zat. O, dom en dwaas bijgeloof!

Intussen zijn de priesters in de Meierij geweldig tegen die bedevaarten, maar alleen maar uit eigenbelang, zoals verschillende roomsgezinden mij verzekerden. Want het geld dat naar die bedevaartplaatsen wordt meegenomen en daar aan de priesters wordt gegeven, kunnen zijzelf dus niet hier in hun beurs krijgen. Je hebt geen idee, mijn vriend, van de domheid die er onder de roomsen in de Meierij heerst!

Iemand die deze godsdienst belijdt, kan van alles geloven, en wil ook graag alles voor zoete koek aannemen, al is het nog zo ongerijmd, op voorwaarde dat het maar door een priester wordt gezegd, of als het maar in een roomse plaats is gedrukt. Een boek dat in een protestants land is uitgegeven, kan echter nooit waarheid bevatten, als het ook maar iets over religie zegt. Maar genoeg hierover, laat ik verder gaan...

Geen opmerkingen: