Wat

De originele uitgave
Hanewinckels eerste twee boeken vormen als het ware een beschrijving van een aantal reizen die hij maakte door de Meierij, waarbij hij overal notities maakte over de bezochte plaatsen, de daar voorkomende gebruiken en de inwoners. Er was, merkte hij later niet zonder trots op, bijna geen enkele plaats in de Meierij waar hij niet één of meermalen was geweest.

Daarbij is het overigens niet zeker of hij de beschreven reizen gemaakt heeft in de vorm en de volgorde zoals hij ze beschreven heeft. Waarschijnlijker is dat Hanewinckel, zoals in die tijd vaker voorkwam, de formule van het reisverslag heeft gebruikt om zijn notities samenhang en vorm te geven en tevens om ze spannender te maken voor zijn lezerspubliek, dat vooral in het gewest Holland te vinden was.

In Wie was Hanewinckels "vriend S."? en Over vriendschap rond 1800 wordt nader ingegaan op enkele aspecten van zijn vorm en stijl.

Weblog
Met dit weblog laat het Brabants Historisch Informatie Centrum een nieuw en breed publiek kennismaken met de reisverslagen van Stephanus Hanewinckel. Het katholieke Brabant door de ogen van een dominee, verteld vol spot en humor, maar ook met kennis van zaken.

De teksten van Hanewinckel zijn herschreven naar hedendaags Nederlands en worden in prettig leesbare hapjes opgediend. Tussendoor komen we meer te weten over hemzelf en de tijd waarin hij leefde. Daarbij wordt dankbaar geput uit zijn archieven.

Collectie Hanewinckel
Het BHIC is hét centrum voor geschiedenis, genealogie en historisch onderzoek in Noord-Brabant. Onder de duizenden archieven die het BHIC beheert, bevindt zich ook de Collectie Hanewinckel (toegangsnummer 1820). Deze collectie bevat allerlei historische documenten van en over Stephanus Hanewinckel. Via zijn nakomelingen zijn deze bij het BHIC terechtgekomen.

Helaas is veel archief verloren gegaan of misschien wordt het ergens anders bewaard. Maar de overgebleven brieven, notities, gedichten en zo meer bieden ons een uniek kijkje op het dagelijks leven van deze geboren Brabander.

Samenwerking
De nieuwe uitgave
Het BHIC werkt in dit bijzondere project samen met Frank Meijneke, auteur van het boek Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel. Deze nieuwe publicatie ontleent zijn waarde vooral aan een totaal nieuwe uitgave van de Meierijboeken, samen met nog niet eerder en in het verleden eenmalig uitgegeven geschriften van Hanewinckel. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact. Klik hier voor meer informatie

De afbeelding van het (mogelijk postume) portret van Stephanus Hanewinckel werd vermoedelijk door de schilder G.A. van der Brugghen gemaakt, een huisvriend van de Hanewinckels. Het schilderij is in particulier bezit en we willen de eigenaar daarom bedanken voor het mogen gebruiken van de afbeelding.

Geen opmerkingen: