donderdag 4 oktober 2012

Een roomse samenzwering in Oisterwijk

Hoe oud de Lindeboom in Oisterwijk precies is, kan niet met zekerheid
worden vastgesteld, maar in 1388 werd hij al vermeld (bron: RAT)

Derde brief, deel 3

Vanuit Haaren spoedde ik mij verder. Onderweg gebeurde er niets. Ik wandelde geheel in mijn eentje, dus ik had ook geen gelegenheid om met iemand te spreken en daardoor iets van belang te horen. Oisterwijk is een mooi dorp en, zoals je al wel weet, de hoofdplaats van een deel van de Meierij, dat daar ook zijn naam aan ontleent. Hier stond vroeger een vrouwenklooster, gesticht in 1451. Het brandde in 1574 af en is niet meer herbouwd. De kerk van dit dorp werd in het jaar 1583 geheel in de as gelegd en daarna weer wel opgebouwd, al is hij tegenwoordig niet meer zo groot als de oude. Maar het is wel een fris gebouw.

Je vindt hier een zeer grote lindeboom, waaronder de botermarkt wordt gehouden. Ongetwijfeld is dit de grootste boom van ons vaderland. Zijn takken strekken zich zeer wijd en breed uit en men zegt dat er een compleet regiment soldaten onder kan schuilen.

De roomsgezinden hebben het hier in vroeger tijden zeer bont gemaakt. In het jaar 1728 dachten ze hier alles in hun macht te krijgen. Ze probeerden daarom met geweld in het huis van de predikant in te breken en daar het centrum van hun woede te vestigen. Maar dat plan werd op tijd verijdeld. Begin dit jaar werden afgevaardigden van achttien of twintig roomse parochies hierheen gestuurd om manieren te bedenken waarop men de kerken van de hervormden in bezit zou kunnen krijgen. Maar ik ben er niet achter kunnen komen wat de uitkomst van deze beraadslagingen is geweest, men houdt dat diep geheim. Waarschijnlijk is men het niet eens kunnen worden.

Geen opmerkingen: