dinsdag 9 oktober 2012

Antisemitisme in Oisterwijk

Verkeersbord tijdens de Tweede Wereldoorlog, ergens aan de komrand van
 de gemeente Oisterwijk met als extra opschrift "beperkte bewegingsvrijheid
voor Joden (bron: RAT)

Derde brief, deel 4

Ik heb hier iets gezien wat mij met afgrijzen vervulde. Ziehier wat ik bedoel: voor de herberg waar ik verbleef, stonden een paar joden op straat met elkaar te praten. Ze deden niemand kwaad. Enkele roomsgezinden die zich samen met mij in die herberg bevonden en deze israëlieten zagen, gaven met woorden en gebaren zeer duidelijk uiting aan hun haat jegens deze mensen, die hen niets hadden gedaan. Ze spuugden met een diepe verachting op de grond telkens als ze hun oog op de joden lieten vallen, trokken allerlei lelijke gezichten, vloekten op ze en noemden ze “verdomde smousen”, terwijl ze hen allerlei kwaads toewensten.

Het irriteerde mij mateloos, maar het leek me niet raadzaam om die joden te verdedigen, hoe graag ik dat ook had gewild. Ik hield me muisstil, want ik dacht dat men mij anders wel met krachtige redenen ervan overtuigd zou hebben, dat het een geus niet past de zaak van een israëliet te bepleiten. Best te zwijgen, dat was alles waarmee ik enigszins ongemoeid kon blijven.

Maar hoe hard valt dat niet voor een weldenkend mens, die onschuldigen hoort belasteren, vervloeken en alle kwaads toewensen, zonder dat hij ze durft te verdedigen, uit vrees! Kan zo’n religie, die anderen vervloekt en verdoemt, wel de religie van de menslievende Jezus zijn? Beslist niet!

Ik beëindig deze brief met de verzekering dat ik mij onveranderlijk zal blijven noemen, jouw beste
Vriend.

P.S. Omdat ik nog een beetje ruimte over heb, wil ik je hier een gebedje meedelen, dat ik onder de zogenaamde huiszegen van de roomsen gelezen en overgeschreven heb. Dan kun je makkelijk oordelen over de inhoud van het geheel, die geen haar beter is, maar zelfs nog erger! Kijk, zo luidde het:

O Heer Jesu Christe! Door uw dierbaar bloed
Uw passie, kruis, nagelen en bittre dood,
Lancie, geesselen, traanen en wonden rood
Die moeten mijne arme ziel troosten in haaren uiterste nood
Als ik zal sterven de bittre dood. Amen.

Geen opmerkingen: