donderdag 11 oktober 2012

Ontroering bij zonsopkomst

Boerderij in Oisterwijk (bron: collectie RAT, nr. 57133)

Geliefde vriend!

Ik verliet Oisterwijk in de vroege ochtend bij het opkomen van de zon. De nijvere landman begaf zich naar zijn werk, waarschijnlijk met geen andere gedachte dan aan wat hij op die dag had te doen; want een Meierijsche boer is een van de ongevoeligste schepselen ter wereld. Hij is volstrekt niet vatbaar noch heeft hij enig gevoel voor het grootse en mooie van de zoete natuur. Een opkomende zon op een mooie lente- of zomerochtend ontroert hem een stuk minder dan het gekraai van zijn haan die hem ’s ochtends tot de arbeid roept. Bij mij ligt dat heel anders. Ik was, om het zo maar eens uit te drukken, een en al gevoel.

Onder het wandelen schoten me de volgende, uitstekende woorden uit de Ochtendgedachten van een Landman te binnen, die ik onlangs in een Hoogduits werkje las:

Schöner morgen! Alle kräuter blitzen!
Morgenroth erhellt der bäume spitzen,
Ringsum hebet lust und arbeit an;
Wie die Spinne hier so fleiszig webet,
Dort die schwalbe flink am dache schwebet,
Ach ich bin ein hochbeglückter man,
Dasz ich alles das empfinden kann!

Tijdens het wandelen nam ik een potlood en een stukje papier ter hand. Ik probeerde om deze verzen in Nederlandse dichtregels om te zetten en zie hier hoe ik ze van afstand gevolgd heb, hoewel mijn vertaling in schoonheid ernstig voor het origineel moet wijken:

Schone morgen! Dauw bedekt het kruid met droppen
’t Morgenrood verlicht der bomen hoge toppen,
Rondom gaat eenieder lustig de arbeid aan –
Ik zie nu hier in het loof de spinnen vlijtig weven,
‘k zie daar ook de zwaluw langs de daken zweven –
O! wat ben ik toch een oprecht gelukkig man,
Dat ik dit zo goed, zo diep gevoelen kan!

Noot
Dat ‘werkje’ was G.W.C. Starke, Gemählde aus dem hauslichen leben und Erzählungen. III. Sammlung, p. 103, uit 1793. Het is een typisch fysico-theologisch werk, in 1803-1804 vertaald door E.M. Post, een van de geliefde schrijfsters van Hanewinckel. Onze dominee is hier dus iets eerder met vertalen! :-)

Geen opmerkingen: