donderdag 19 mei 2011

Een fatsoenlijke katholiek!

Zesde brief, deel 4

Sommigen van de aanwezigen werden boos, want de waarheid mag niet gezegd worden. Boileau heeft helemaal gelijk, als hij ergens zegt: Un discours trop sincère aisement nous outrage; chacun dans ce miroir pense voir son image. [Een te oprecht gesprek brengt ons makkelijk tot razernij, want in die spiegel meent eenieder zijn eigen beeld te zien.] Anderen zwakten deze uitspraken wat af en wilden de zaak een beetje verdoezelen, want het is immers moeilijk om de waarheid aan te moeten horen over iets, waaraan men zelf schuldig is, en waarover men zich terecht zou moeten schamen, zoals hier het geval was. Ja, het is zoals Boileau in de zojuist aangehaalde versregels zegt: “een al te vrij gesprek mishaagt de meeste liên, in deezen spiegel denkt elkeen zijn beeld te zien.”

Ik bewonderde de oprechtheid van deze man en schonk hem al mijn hoogachting. “Kijk, daar heb je dan toch een fatsoenlijke katholiek, zonder bedrog”, zei ik bij mezelf. “Ik moet die man echt nog een keer spreken”. Daarop verliet ik hem en de rest van het gezelschap met een paar anderen en ging het koffiehuis binnen. Hier spraken we over onbelangrijke zaken, zoals over het weer en de lange dagen. Ik werd nu niet meer voor een vreemd être of een gek gehouden, zoals eerst, omdat ik me in het gesprek mengde.

Tenslotte kwam ook mijn oprechte onbekende weer binnen en ik ging onmiddellijk naar hem toe. Al snel kwamen wij weer op ons vorige gesprek uit over de kerken en de godsdienst en nadat we daar een tijdje over gesproken hadden, zonderden wij ons van de anderen af in een hoek van het vertrek. Toen begon hij ernstig, zeer ernstig, met mij te praten, terwijl hij zei: “onze godsdienst kent vele dingen die voor een gereformeerde en voor iedereen die van een andere gezindte is, bespottelijk lijken. En ze zijn ook inderdaad bespottelijk, maar eigenlijk doen ze er geen van alle wezenlijk toe. Wij zouden er veel van kunnen missen. Ik lach om al die malle fratsen, maar toch hou ik onze H. Kerk voor de enige ware Kerk, als je de gekkigheid erbuiten houdt.”

Geen opmerkingen: