dinsdag 15 februari 2011

Godsdienstfanatisme

Tweede brief, deel 3

Vervolgens gaf hij mij een beschrijving van de inwoners, zoals hij die uit eigen ervaring had leren kennen. Dat beeld was niet erg gunstig, al hield hij zijn toon vrij gematigd. Hij klaagde dat er bijna geen dommer en bijgeloviger volk op aarde gevonden kan worden. Ik denk dat de tijd mij wel zal leren of mijn bejaarde reiskameraad de waarheid sprak, en dan zal ik je dat meedelen.

Toen hij op de religieuze overtuiging van de Meierijenaars kwam te spreken, ontstak hij geheel in vuur: “Welke godsdienst u belijdt, is mij om het even, want ik respecteer iedere religie die liefde voor en verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden predikt en uitoefent. Ik ben zelf protestants van overtuiging, maar zo tolerant als ik altijd ben geweest, zo onverdraagzaam zou ik bijna worden, als ik bedenk, ja meneer, met bloedend hart bedenk, hoe men sinds enige tijd de protestanten in de Meierij behandeld heeft en nog behandelt.”

Hierop vertelde hij mij zoveel staaltjes van dwaas en bijgelovig religieus fanatisme, dat ik er bijna spijt van kreeg aan deze reis begonnen te zijn. Toch wil ik mijn voorgenomen reis uitvoeren, maar ik zal zorgvuldig voorkomen, dat men weet wie ik ben of welke godsdienst ik aanhang. Misschien zal het allemaal niet zo’n vaart lopen als mij verteld is (met die hoop vlei ik mij tenminste).

In deze stad zal ik enige dagen blijven, en zodra ik hier alles gezien heb, ga ik verder de Meierij in. Maar eerst mag je nog een brief van me verwachten, waarin ik de voornaamste dingen van de stad zal beschrijven en waarin ik je zal laten weten wanneer ik weer zal vertrekken. Intussen blijf ik je vriend,

L.J.A.

Geen opmerkingen: