donderdag 17 februari 2011

Een familie vol dominees


Onze Stephanus Hanewinckel was zeker niet de eerste dominee in de familie. Zo werd hij in 1790 nota bene door zijn eigen vader bevestigd als predikant in Bakel. Maar ook vóór die tijd kende de familie Hanewinckel al dominees.

Zo vonden we bij toeval bovenstaande vermelding in het archief van de classis van Peel- en Kempenland (klik op de afbeelding om hem te vergroten). Een classis is een regionale vergadering binnen een protestants kerkgenootschap, met afgevaardigden van iedere kerk uit het classisgebied.

Op 24 september 1709 werd er ook vergaderd en in artikel 22 van het aktenboek (vergaderverslag) stuiten we op de vermelding van ene Hanewinckel, predikant in Gemert:

Ds Hanewinckel, predicant tot Gemert, stelt voor bij geleegentheit van de commissie naar Den Haag, weegens de sake van Geldrop, waartoe Dominee Pauwels en Dominee Kuijpers zijn afgesondert, niet en souden konnen worden bij Haar Edele Mogenden eenigh gelt besolliciteeren tot het kopen van kerckboeken ende andere ornamenten, waaraan sijn eerwaarde groot gebrek klaagde te hebben. De vergadering dit in overweging neemende, heeft het als billijk goetgekeurt, en het DD. Dep. voorn. aanbevolen.

Met andere woorden: een aantal afgevaardigden van de classis gaat binnenkort op bezoek bij de Raad van State in Den Haag. Hanewinckel vraagt zich af, of die delegatie dan niet meteen wat extra geld los kan peuteren voor kerkboeken en andere versierselen. Daaraan heeft hij namelijk een groot gebrek. De afvaardiging wil tegenover de Raad zeker een goed woordje voor Hanewinckel doen.

Of het ze ook echt is gelukt om extra geld te krijgen, vergt nader onderzoek. Het antwoord is vast verderop te vinden in het aktenboek.

Bron: Classis Peel- en Kempenland 1651-1960 (toegangsnr. 257), aktenboek 1708-1720 (inv.nr. 2)

Geen opmerkingen: