donderdag 30 mei 2013

Nog meer vogels

De spotvogel (bron: Het Leven der Dieren)

Negentiende brief, deel 3

Ook vind je hier een klein grauw vogeltje, waarvan ik de naam niet ken, maar dat men hier in de Meierij gewoonlijk het pratertje [spotvogel] noemt. Het bootst alle andere kleine vogeltjes heel aardig na, is zeer vrolijk en men kan er urenlang naar staan te luisteren zonder dezelfde tonen van dit lieve beestje te horen. Daar heeft het vast en zeker zijn naam pratertje van gekregen. Je treft hier nog veel andere kleine vogeltjes aan, waarvan ik de namen niet ken, want iedere streek heeft zijn eigen soorten vogels. Je vindt zelfs dorpen in de Meierij waarin aan de ene kant vogeltjes zitten die aan de andere kant niet aangetroffen worden.

Onder de watervogels telt men hier de wilde eend; de taling; het waterhoen en de meeuw. Ik heb aan roofvogels die hier broeden de volgende gevonden: de ransuil; de kleine kerkuil en de oor- of katuil. Ook hebben hier de smeerle [dwergvalk] of kremvogel en het steenvalkje hun habitat. Daar kan ik nog de worger of scharekster [grauwe klauwier], die in de Meierij klapekster wordt genoemd, aan toevoegen. Deze jaagt altijd op mussen en andere kleine vogeltjes, omdat hij zelf niet groot is.

De vleermuis is ook een Meierijsche inboorling, maar als je die liever onder de viervoetige dieren wilt rekenen dan onder de vogels, dan heb ik daar niets op tegen, want ze hoort onder beide categorie├źn.

Onder de trekvogels die in de Meierij geen jongen grootbrengen, telt men de kraanvogel; de wilde zwaan; de wilde gans; de aalscholver; de bonte kraai; de grote, zwarte kraai met gele snavel; de houtsnip en de keep of rode vink. Ook ziet men hier wel eens arenden; kiekendieven; valken; sperwers en haviken. Je kunt uit dit alles duidelijk opmaken, mijn vriend, dat de Meierij zeer vele en zeer mooie vogeltjes herbergt. Geen wonder dus, dat de bossen en velden hier altijd weergalmen van het vrolijke gezang daarvan, ja dat het verrukkelijk is om hier een wandeling, te ondernemen, vooral in de lente op een mooie, heldere ochtend, of ook op warme zomerdagen.

Geen opmerkingen: