donderdag 29 december 2011

Huwelijkswensch


Ook bij een huwelijk mag uiteraard een vers niet ontbreken, net zo min als de lof aan God (en heel zijn engelenschaar). Onderstaand gedicht is van de hand van J.G.W. von Schmidt, ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zuster met Stephanus Hanewinckel:

Ik hoop dat met dees huwlijksband
Eerst door dees Aarde en dan naar booven
U God zal voeren door zijn hand
Om daar dan Zijnen naam te looven

Dat ook gij zacht en teder Paar
Gezeegend zijt op al uw wegen
En dat Gods groote Engelschaar
U nooit verlaat al’ t u gaat tegen/al gaat ’t u tegen

Ook wensch ik u uit al mijn Hart
Dat gij moogt Saamen Houden
Uw Gulde Bruiloft zonder smart
En tijd volbrengen zoude

Maar schoon dit vaars vol Fouten is
Meugt gij voor waarheid denke
Dat ik voor zeker en gewis
U dit uit Liefde schenke

Bron: gedicht “Huwelijkswensch” door J.G.W. von Schmidt opgedragen "aan mijne zuster C. van Schmidt auf Altenstads en mijn broeder S. Hanewinckel" te Rixtel, 21 oktober 1789 (collectie Hanewinckel, inv.nr. 8)

Geen opmerkingen: