donderdag 4 augustus 2011

Poep aan de kerkdeur

Negende brief, deel 4

In Aarle hebben de roomsen meer dan eens de kerk van de gereformeerden gesloten. Ze besmeurden de kerkdeur met menselijke uitwerpselen en hebben zelfs middenin de kerk hun behoefte gedaan. Ze smeten stenen door de ruiten terwijl er een dienst aan de gang was.

Bij Aarle hoort ook nog het dorp Rixtel, dat een bijzondere kerk heeft. In aloude tijden stond hier een klooster van de Tempeliers. De Maltezer Ridders bezitten hier nog steeds een grote boerenhoeve en enkele landerijen.

Bron: Brabant-Collectie
Ook in deze dorpen eisen de roomsen de kerken van de hervormden op, al is hun eigen kerkgebouw oneindig veel beter en ook nog beter gelegen. Ik heb een stuk onder ogen gehad dat een advocaat had opgesteld om het recht van de roomsen op de kerk te onderbouwen. Nooit heb ik een rampzaliger opstel gezien: stijl, taal, spelling, de zogenaamde ‘bewijzen’, alles was kleingeestig en hing als los zand aan elkaar. Men vertelt me dat alles wat die man schrijft steeds zo rampzalig is, al doet hij zijn best. Maar ja, het is immers genoeg dat men doet wat men kan en zich daarbij heel wat over zichzelf verbeeldt...

Vanuit Aarle wandelde ik door een plezierig dreefje van berkenbomen naar Beek, en vandaar door naar Lieshout. Deze twee dorpen hebben niets opmerkelijks. Aarle, Beek en Lieshout waren vroeger, maar zijn ook nu nog, berucht om het criminele karakter van de inwoners. Hierover bestaat nog een oud gezegde: “Lieshout zonder dieven! Beek zonder moordenaars! Aarle zonder boeven! Het einde der tijden moet nabij zijn!”

Vanuit Lieshout wandelde ik weer terug naar Helmond, langs het kasteel van Croy. Dat is een oud, gothisch gebouw, goed onderhouden en zeer aantrekkelijk gelegen, dicht bij een klein beekje: het biedt de nieuwsgierige vreemdeling een uiterst aangename aanblik. Er omheen liggen mooie bossen en aantrekkelijke en vernuftig aangelegde wandelwegen, die ik met veel genoegen aanschouwde. Nadat ik daar een tijdje doorheen gelopen had, voorzover de tijd mij toeliet, kwam ik gisteravond erg vermoeid weer hier (ik had dan ook een lange wandeling gemaakt). Nu moet ik stoppen, want het loopt al tegen de middag en ik wil eerst nog naar het Park wandelen.

Vanmiddag trek ik er weer op uit om nog enkele andere dorpen te zien, en als ik die bekeken heb, schrijf ik je weer.

Geen opmerkingen: