dinsdag 5 juli 2011

Aan mijne Echtgenoote

Aan mijne Echtgenoote
op haren één-en-dertigsten Verjaardag
Den 28 maart 1810

Dierbaar Wijfje! Kon 'k de wenschen
schetzen, die mijn hart gevoelt;
Dan gewis zoudt Gij hier lezen
Dat het uw geluk bedoelt;
Dat Gij alles, wat mij dierbaar,
Wat mij waardig is op aard;
Zijt; en dat Gij, Dierbare! altijd
Mijn geluk, mijn blijdschap waart

Deze dag - o welk een vreugdes
Voor mij! - rekte uw leven weer
Eénen jaarkring - o God geve
Dat hij dikwerf wederkeer!
Dat geen onheil, dat geen smerte
Dat geen rampspoed, dat geen druk
U verzelle maar genoegen
Vreugde, blijdschap en geluk!

Gij hebt één en dertig jaren
Van uw leven doorgebragt;
God schonk u, in elk derzelve
Blijken van zijn' liefde en magt


Klik op de afbeelding om hem te vergroten

Bron: collectie Hanewinckel

Geen opmerkingen: