dinsdag 10 juli 2012

Gedichten van de kinderen


Waar zowel vader als moeder regelmatig dichten, bljiven ook de kinderen Hanewinckel niet achter. In sierlijke letters schrijven hun “liefhebbende” kinderen hun verhaal. Bovenop deze stapel ligt een klein blaadje, waarschijnlijk geschreven door moeder en ondertekend door twee kinderen die het schrijven nog niet zo heel lang onder de knie hebben (let ook op de verkleinwoorden die ze zelf achter hun naam plaatsen).

Deez dag doet onze vreugd ten hoogsten toppunt stijgen
Daar uw geboorte stond papaatje lief verjaart;
Laat ’s Hemels gunst uw ’t Heil door ons gewenscht verkrijgen
Dan blijft gij lange nog tot ons geluk gespaart

Mientje Chrisje

Bron: collectie Hanewinckel, in.nr. 27

Geen opmerkingen: