dinsdag 19 juni 2012

Geen verjaardag zonder gedicht

Klik om te vergroten
Gezien de flinke stapel is het duidelijk dat er behoorlijk wat werd geschreven in het gezin Hanewinckel. Geen verjaardag zonder gedicht, zo lijkt het in ieder geval. Vaak zijn meerdere kantjes volgepend in een net handschrift. Voor de verjaardag van zijn “hartelijk geliefde Echtgenoote, den 28 maart 1821” schrijft Stephanus:

Wij wenschen U, bij uw verjaren,
Geluk, veel zegen, zeer veel goed
Wij danken God die uwe dagen
Verlengde met een blij gemoed
Hij make steeds uw levensstijl
Van zorg en angst geheel bevrijd!!

Leef lang voorspoedig, leef gelukkig
Aan mijne zijde, dierbre Gaê!
Geniet nog lang des hemels zegen
Met uwe kind’ren als mama!
Wordt onze wensch in bêe verhoord
Dan leeft Ge altijd tevreden voort.

Bron: Collectie Hanewinckel, inv.nr. 22, gedichten (7) van S. Hanewinckel voor zijn echtgenote voor haar verjaardagen, alsmede dankdichten (2) voor haar cadeau’s voor zijn verjaardag, 1808-1822.

Geen opmerkingen: