dinsdag 13 september 2011

Onzevader als eierwekker


Tiende brief, deel 4

De priesters zijn bijna net zo onverdraagzaam en dom als hun leken (al ben ik echter ook een paar flinken onder hen tegengekomen). Ze preken allerbelabberdst. Ik hoorde er eens eentje tijdens zijn preek over het lijden van Jezus zeggen: “Aan de doornenkroon zaten 72 doornen. Toen deze kroon op het hoofd van Jezus (bij het noemen van deze naam boog hij en met hem zijn hele gehoor) gezet werd, sloegen de soldaten met stokken op zijn kop, zodat het bloed en de hersenen (nota bene!) er uit spatten.”

De letters boven het kruis, JNRJ, die hij uitsprak als inri, betekenden “Jezus Nazarenus Rex Judaeorum”. Dat was goed. Maar ze zouden ook betekenen: “Inimicorum nolo recordari iniurias”, wat hij met een Brabants accent vertaalde als: Ik en wil niet gedenken van mijner vijanden de insjuriĆ«n!

Onder het gewone volk doet ook een voorspelling de ronde, men noemt dat hier de Propheetsij. Het is een buitengewoon kinderachtig en dwaas stuk, maar er wordt desalniettemin heilig in geloofd. Die profetie zou moeten gaan over de huidige tijden. Als voorbeeld moge het volgende dienen: “de ridders van Malta zullen komen om de Meierij te heroveren. Alles zal weer Spaans worden en de roomse godsdienst, die nu onderdrukt wordt, zal weer in alle luister worden hersteld” enz. enz.

Hun enige gebed is het Onzevader met een Weesgegroet. Ook al bidden ze, daarom staat hun werk nog niet stil. Ik heb gezien hoe ze eieren kookten tijdens het bidden van twee Onzevaders en als ze die gepreveld hadden, waren de eieren gaar. De zeer geleerde Nieuwland vermeldt zoiets ook in zijn boek Verlustigingen, deel IV, al scheen hij te denken dat dit schandelijke misbruik van het gebed niet meer plaatsvond. Maar in de Meierij gebeurt dat wel degelijk nog steeds!

Ik heb er ook kinderen om zien spelen: de verliezer moet een kruis slaan en een Weesgegroet of een Onzevader bidden voor de winnaar. Ook de bedelaars prevelen met vrij luide stem langs de huizen en op straat het Onzevader ten teken dat ze een aalmoes willen.

Geen opmerkingen: