dinsdag 14 juni 2011

Hoe ironisch: begraafplaats Ter Navolging

Begraafplaats "Ter Navolging"

In zijn brief citeert Hanewinckel versregels van de Zwitser Abraham Perrenot, gevonden op zijn grafzerk. Maar in tegenstelling tot wat Hanewinckel beweert was Perrenot geen predikant, maar jurist en rentmeester bij stadhouders Willem IV en V. Hij was ook als huisonderwijzer in dienst van Willem V. Wikipedia vertelt ons meer over Perrenot (maar dat kon Hanewinckel natuurlijk nog niet weten).

Abraham Perrenot
De begraafplaats in kwestie, in 1780 aangelegd in de Scheveningse duinen, heeft als naam Ter Navolging gekregen. De inscriptie op de zerk van Perrenot, iniatiefnemer van het kerkhof, is trouwens ook niet helemaal correct weergegeven door Hanewinckel. Er staat in werkelijkheid: Exuviae iaceant putres procul urbe nocebunt qui nemini prudens noceant ne mortuus optu.

Wat wél klopt, is de reden om het kerkhof op een open plek aan te leggen. Perrenot deed dit om een voorbeeld te stellen ("ter navolging") om niet langer - op onhygiënische wijze - in kerken en steden te begraven.

Ironisch is wel dat deze begraafpaats intussen helemaal is omringd door latere bebouwing...

Geen opmerkingen: